Εταιρία

Από το 1996 που ιδρύθηκε, η πορεία της Allertec Hellas A.E. διακρίνεται γαι τη συνεχή ανάπτυξη και την επιτυχία στον κλάδο της υγείας. Οι Θεσσαλονικείς φορείς και ιδρυτές της Allertec Hellas A.E. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, αντιλαμβάνονται ότι οι συνεχείς αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αποτελούν το σημαντικότερο λόγο, που οδηγεί στην ανάγκη εστίασης στην επιχειρηματική γνώση, για τη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Επηρεάζοντας το επιχειρησιακό μοντέλο σκέψης κατάφεραν να δημιουργήσουν το κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο διευκολύνει και υποστηρίζει με συστηματικό τρόπο τις διαδικασίες ανάπτυξης της γνώσης και τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας για την Allertec Hellas A.E.

Η συνεχής επιδίωξη αξιοποίησης ευκαιριών και επιχειρηματικών προκλήσεων συνετέλεσε στην ανάπτυξη της δραστηριότητας αποκλειστικής εκπροσώπησης και κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων. Το 2002 η Allertec Hellas κυκλοφόρησε τα πρώτα της φάρμακα στην αγορά. Η εταιρία είναι προσανατολισμένη στην παροχή αποτελεσματικών θεραπευτικών λύσεων σε σοβαρές και χρόνιες παθήσεις, ενώ παράλληλα το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της εμπλουτίζεται συνεχώς με εξειδικευμένα φαρμακευτικά σκευάσματα που απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες ασθενών.

Με στρατηγικό στόχο τη διαφοροποίηση, η Allertec Hellas A.E. προσβλέπει στην καθιέρωσή της στην Ελληνική Φαρμακευτική αγορά, ως μια δυναμική Φαρμακευτική Εταιρεία ικανή να κερδίσει την εμπιστοσύνη των γιατρών, συμβάλλοντας στην επιστημονική ενημέρωση αλλά και τη βελτίωση των όρων ζωής των ασθενών.