/
/
Αναπνευστήρας Πίεσης – Όγκου VENTIlogic LS Μονού & Διπλού κυκλώματος με αισθητήρα Ο2
Loading...

Αναπνευστήρας Πίεσης – Όγκου VENTIlogic LS Μονού & Διπλού κυκλώματος με αισθητήρα Ο2

Με τον VENTIlogic LS η θεραπεία αποκτά νέα υπόσταση με την πολυμορφικότητα της συσκευής. Χάρη στις δοκιμασμένες λύσεις φορητότητας και παρακολούθησης, οι αναπνευστήρες πίεσης-όγκου VENTIlogic LS προσφέρουν ευελιξία και μέγιστη ασφάλεια. Διαθέτουν ισχυρές μπαταρίες και τουρμπίνα, εγγυώνται τον αερισμό που χρειάζεται ο ασθενής κατά τη μετακίνησή του ενώ η πλήρης καταγραφή των παραμέτρων αερισμού εγγυάται την πλήρη παρακολούθηση της κατάστασής του.

Ο VENTIlogic LS είναι ιατροτεχνολογική συσκευή και διαθέτει σήμανση CE.

Κατασκευαστής

 • Χρήση με μονό κύκλωμα και μάσκα (BiPAP).
 • Χρήση με μονό κύκλωμα βαλβίδας (Αερισμός NIV ή επεμβατικός).
 • Χρήση με διπλό κύκλωμα σε επεμβατικό αερισμό και μέτρηση εκπνεομένων αερίων.
 • Ενδείξεις συναγερμών για:
  • EPAP υψηλό
  • IPAP min (Διαρροή)
  • Plow / Phigh
  • Vtlow / Vthigh
  • Flow / Fhigh
  • O2 χαμηλό / υψηλό
  • Δυσλειτουργία μέτρησης Ο2
  • Διακοπή ρεύματος
  • Δυσλειτουργία μπαταρίας
  • Βλάβη τουρμπίνας
  • Αποσύνδεση
  • Υπερβολική πίεση
  • Υπερθέρμανση Συσκευής
  • Δυσλειτουργία συσκευής

 • τεχνολογία αερισμού υψηλής ποιότητας
 • Επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία έως και 9 ώρες
 • Γρήγορη και απλή παρακολούθηση του κορεσμού οξυγόνου και καρδιακών παλμών

%title%%desc%