Ημερομηνία: 25-05-2012 Αριθμός: Anapen 1/25-05-12

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ANAPEN (ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΑΥΤΟΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΣΗ ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗΣ)

Η εταιρία ALLERTEC HELLAS Α.Ε. (Υπεύθυνος Κυκλοφορίας στην Ελλάδα του προϊόντος Anapen, της εταιρίας Lincoln Medical L.td.) θέλει να ενημερώσει τους επαγγελματίες υγείας (νοσοκομεία - ιδιώτες), τους ασθενείς και τις φαρμακαποθήκες για ζήτημα που αφορά τη χρήση της αυτοχορηγούμενης συσκευής Anapen.

Διαβάστε εδώ
το πλήρες ενημερωτικό δελτίο

Διαβάστε εδώ
το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΕΟΦ
 Για να έχετε πρόσβαση στον παρόντα ιστοχώρο, πρέπει να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης

Οι πληροφορίες στον παρόντα ιστοχώρο απευθύνονται σε όσους κατοικούν στην Ελλάδα.

Πολιτική Απορρήτου Ιστοχώρου

Allertec Health Care AE

Allertec Health Care AE
Φροντίδα Υγείας στο σπίτι
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

In order to access this website you have to accept the Terms and Conditions.

Information in this website refers to residents in Greece.

Αποδέχομαι τους όρους χρήσης   I Accept the terms of use


τελευταία ενημέρωση - last update
23.05.2018